Current Position >> Committees >> Organizing Committee
Organizing Committee

Yachun Li (Co-Chair)

Weike Wang (Co-Chair)

Ya-Guang Wang (Co-Chair)

Shijing Deng

Beixiang Fang

Qilong Gu

Congming Li

Lihe Wang

Chunjing Xie

Feng Xie

Xiongfeng Yang

Copyright: 2016 International Conference on Mathematics Department of Shanghai Jiao Tong University      Technical support: Information Technology Co., Ltd. Shanghai Yi Chao